Monthly Archives: May 2012

Filmen “Snurrigt månpoesi”

Nu har vi gjort en film även på vår senaste barnbok “Snurrigt månpoesi”. Den är, precis som vår förra film, gratis på YouTube. Mer information om var du köper eller lånar boken hittar du i en annan notis.

Posted in Uncategorized | Leave a comment